sambutan lathoif qolbu

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman.

Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada para Dhuyufurrahman (Arab: yang bermakna tetamu Allah) dalam rangka Insya Allah mempercayakan pelaksanaan ibadah umrah kepada kami.
Semoga Allah akan selalu memberikan perlindungan, rahmat dan kemudahan-Nya kepada kita semua.

Program yang kami persembahkan bertujuan untuk memfasilitasi para calon Dhuyufurrahman menuju tanah suci yang menjadi impian bagi insan kamil serta untuk mempererat ukhuwah islamiyah antara keluarga dan rekanan.

Untuk memberikan rasa nyaman dengan penuh makna. Kami mengemas program ini dengan tematik sesuai dengan tuntunan dan Kaidah islam, yang diharapkan mampu menjadikan panduan dalam memilih dan mempercayakan pelaksanaan ibadah umrah kepada kami.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Manajemen Lathoif Qolbu